เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม

เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม

Description

เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม

เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม
เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม

เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม

เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม

เตากล้วยปิ้งสแตนเลส 80*40 ซม