เกรียงสามเหลี่ยมปลายตัด ด้ามไม้ สแตนเลส เกรียงสเต็ก เกรียงตักขนม

เกรียงสามเหลี่ยมปลายมน ด้ามไม้ สแตนเลส เกรียงสเต็ก เกรียงตักขนม

Description

เกรียงสามเหลี่ยมปลายตัด ด้ามไม้ สแตนเลส เกรียงสเต็ก เกรียงตักขนม